,ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HEIEROSULITAMI


Oversigt over relevante links, og litteratur forslag.

Foreslå et link

 


OSMTH Danmark


Den Danske Frimurer Orden

Det Danske Frimurerlaug

Knights Templar
Frankerne.dkLITTERATUR:

Malcolm Barber: Processen mod Tempelherrene.

Fredag den 13. oktober 1307 opløstes med et slag den oldkirkelige Tempelridderorden, en kristelig orden med rødder både i Europas fyrstehuse og i Det Hellige Land.

Ordenen havde i 1300-tallet opnået så stor militær, økonomisk og politisk magt, at den var en trussel for såvel den franske kongemagt som pavens sæde. Under dække af en religiøst berettiget udrenselse sattes nu fra kong Philip 4.s siden en storstilet jagt ind overalt i Europa, og med pavens hjælp blev ordenens medlemmer konsekvent arresteret i løbet af en enkelt nat, tortureret og henrettet.Henry Lincoln, Michael Baigent & Richard Leigh: Helligt blod, hellig gral

Helligt blod, hellig gral har skabt furore verden over. Bogen er en international bestseller og udgjorde Dan Browns vigtigste inspirationskilde, da han skrev ´Da Vinci Mysteriet´.

Forfatternes 10-år lange jagt på den hellige gral bragte dem til Frankrig, hvor de afdækkede en fantastisk beretning om politik og tro, myter og intriger. Dette er historien om Tempelridderne, et skjult selskab kaldet Prieuré de Sion, og dets mål om at give den merovingiske blodlinie dens politiske magt tilbage.

Hvorfor? Forfatterne af Helligt blod, hellig gral hævder, at deres forskning i den tidlige historie afslører, at Jesus muligvis ikke døde på korset, men giftede sig og blev far til børn med en blodlinie, der fortsat eksisterer, samt at kristendommens bedst bevogtede hemmelighed blev opdaget på pergamenter i Sydfrankrig for over hundrede år siden.

Så revolutionerende, så original og så overbevisende, at det vil røre ved selv de mest sejlivede kristne dogmer. Forfatterne ønsker hverken at kompromittere eller nedværdige Kristus, men at tilbyde et andet og mere fuldstændigt perspektiv af Jesus som Guds inkarnation i mennesket.Lynn Picknett & Clive Prince: Tempelherrernes indsigt - De hemmelige vogtere af Kristi sande identitet

Går videre, hvor Det hellige Blod og Den hellige Gral slap. Gik Korsfæstelsen galt - hvad var Maria Magdalenes og Johannes Døberens roller - er Tempelherrerne stadig aktive - hvad røber Frimurernes traditioner ... en skelsættende bog som ikke tillader læseren at se på Bibelen med samme øjne som forud.


Dan Brown: Da Vinci Mysteriet

Harvardprofessor Robert Langdon og den talentfulde kryptolog Sophie Neveu skal hjælpe politiet med at opklare det brutale mord på Jacques Saunière. Sporene peger mod et hemmeligt selskab, som gennem århundreder har gemt et meget vigtigtreligiøst relikvie. Det haster med opklaringen, da også Opus Dei har interesseret sig for historien.


Jan Guillou -Arn, Tempelridderen. Bind 1 - Bind 2 - Bind 3

I det Herrens år 1150 fødes Arn Magnusson til Arnäs. Han opdrages af cisterciensermunkene i Varnhem Kloster i Västra Götaland og Vitskøl Kloster i Danmark og får her den bedste uddannelse, Europa på det tidspunkt kan præstere. Han lærer også at håndtere bue og sværd, for munkene har forstået, at Arn nok ikke er bestemt til at blive klosterbroder.

Da Arn som 17-årig forlader klostret, drages han ind i magtstridigheder. Og han dømmes til tyve års bodstjeneste som tempelridder for sin kærlighed til den smukke Cecilia. Vejen til Jerusalem er begyndt.


Vejen til Jerusalem er 1. bind i Jan Guillous romanserie fra korstogstiden.


All content©2008 Jan Erik Hansen

Opdateret: 1. marts 2008